איתור יורשים

רבים מבין המבקשים צו ירושה מוכיחים את קרבתם המשפחתית למוריש, אך מתקשים להביא ראיות כי אין יורשים אחרים זולתם. אנו מתמחים במחקר גנאלוגי לאיתור יורשים ברחבי העולם, או לבירור גורלם.

הוכחת זכאות לירושה

שירותינו כוללים איתור ראיות לקיום קשר משפחתי למוריש, גם במקרים מאתגרים במיוחד. ממצאי המחקרים הגנאלוגיים שערכנו נמסרו כחוות דעת מומחה והובילו למתן צו ירושה.

חוות דעת מומחה

לאורית לביא ניסיון רב במתן חוות דעת מומחה, והיא ממונה מעת לעת כגנאלוגית מומחית מטעם בתי המשפט. חוות הדעת נשענות על מחקר גנאלוגי ועונות על הנטל הראייתי הנדרש בדבר קיום יורשים למוריש.

לעורכי דין

איתור יורשים ברחבי העולם, הוכחת זכאות לירושה, והגשת חוות דעת מומחה לבתי משפט.

לקרובי משפחה

אנו פונים לעתים קרובות לאנשים אשר על סמך מחקר שביצענו, עשויים להימנות עם היורשים של אדם שנפטר בלא שהותיר צוואה.