אורית לביא היא גנאלוגית מקצועית בעלת נסיון רב בהגשת חוות דעת מומחה לבתי משפט. היא ממונה מעת לעת כגנאלוגית מומחית מטעם בתי המשפט בישראל.

בדרך כלל, חוות הדעת מבוססת על מחקר גנאלוגי רחב היקף, ועונה על הנטל הראייתי הנדרש בדבר קיום יורשים למוריש.

כמו-כן, חוות הדעת הגנאלוגית מציגה בהרחבה את תהליך מיצוי המקורות הסבירים, ומאפשרת לבית המשפט לקבוע בהמשך כי בוצעה שקידה סבירה לאיתור יורשים. יחד עם זאת, לעתים חוות הדעת אינה סופית, ומצביעה על פעולות נוספות שיש לשקול לשם מיצוי המקורות הגנאלוגיים.

בהכללה, חוות הדעת הגנאלוגית הסופית עשויה להסתיים באחת ממסקנות אלה:

  • קביעה כי לא נותרו יורשים למותיר העזבון (למעט המבקשים)
  • איתור יורשים שלא היו ידועים והוכחת הקשר המשפחתי שלהם למותיר העזבון
  • חיווי דעה כי מוצו המקורות הסבירים לאיתור יורשים, והם אינם ניתנים לאיתור (אם בכלל הם קיימים).