בניית עץ משפחה לצורך הוכחת זכאות לירושה או איתור יורשים כרוכה בדרך כלל בהשגת מסמכים ארכיוניים מארצות המוצא. מחקר ארכיוני מחייב התמודדות עם שאלות רבות, כגון:

  • ארכיון לובלין, פברואר 2010

    ארכיון לובלין, פברואר 2010

    מהו המידע שניתן בכלל למצוא?

  • היכן נמצא המידע?
  • איך יוצרים קשר עם הארכיונים והמוסדות, וזוכים לשיתוף פעולה מצידם?
  • האם החיפוש שנעשה על ידי עובדי הארכיונים הוא מקיף וממצה?
  • איך לפענח, לתרגם ולפרש את המסמכים שנמצאו?

מניסיוני, התשובות לשאלות אלה אינן פשוטות, וללא ידע מקצועי קשה למצות את המידע העשיר שניתן להשיג. לעתים קרובות המידע מפוזר בין ארכיונים, משרדי עירייה ומוסדות אחרים – לאו דווקא בעיר המוצא. וגם אם לאחר תלאות הושגו המסמכים – קשה מאד לפענח את כתב היד, העשוי להיות בקירילית עתיקה, או בפולנית בלתי קריאה.

השירותים שאני מציעה נועדו להתגבר על בעיות אלה. הם כוללים חיפושים מקיפים בארכיונים המתאימים, הן באמצעות אנשי קשר מקומיים עמם אני מקיימת קשרי עבודה שוטפים, והן באמצעות מחקרי שטח ארכיוניים שאני מבצעת בעצמי. לעתים,כאשר המקורות הגנאלוגים כוללים אלפי תיקים, המחקר האישי בארכיונים מאפשר קביעת עדיפויות חיפוש יעילות. הוא מאפשר גם חשיבה יצירתית תוך כדי החיפוש, התורמת למיצוי מיטבי של מקורות המידע הזמינים.