///

"…תמיד ידענו שהיא "דודה", אבל לא מה הקשר המשפחתי המדויק".

"… אני זוכר שהגיע המכתב מישראל עם הפרטים על המגרש שסבא הוריש לנו, אבל אבא כל כך פחד מהשלטונות, והוא השמיד את המכתב מיד".

טוענים לירושה רבים מאמינים כי הם זכאים לקבל חלק מעיזבון, אך מתקשים להציג ראיות לכך. אחרים מופתעים לגלות כי הם עשויים להיות יורשים לפי דין של אדם שנפטר, ואין בידיהם מידע או מסמכים המוכיחים את הקשר המשפחתי.

שירותינו כוללים איתור ראיות לזכאות לירושה, והגשת חוות דעת מומחה הכוללת ראיות אלה, באופן העונה על הצרכים המשפטיים.

לאורית לביא נסיון רב באיתור מסמכים וראיות אחרות המבססים את קיום הקשר המשפחתי בין הטוענים לירושה לבין מותיר העיזבון. היא התמודדה בהצלחה עם תיקי עזבונות בהם היה קיים קושי להמציא ראיות לקיום הקשר, כאשר הרישומים הגנאלוגיים העיקריים לא שרדו.

במקרים אחרים, מספר משפחות טענו שהן זכאיות לירושה, תוך הצגת מידע סותר על אילן היוחסין המשפחתי. ממצאינו כללו הוכחות חד-משמעיות לאמיתות אחת הגרסאות.

אורית לביא מונתה כגנאלוגית מומחית מטעם בית המשפט בתיקי עזבונות רבים, ובכללם תיקים מורכבים ומאתגרים במיוחד. חוות הדעת שהיא הגישה הובילו להשלמת הליכי קבלת צו ירושה.

צילום: אורית, 2014

מסמך המוכיח כי שמה הקודם של משפחת מרחביה היה שניידר (ארכיון ביאליסטוק)