עם התפתחות הכלים והמקורות הגנאלוגיים, החלה המערכת המשפטית לחייב, במקרים רבים, ביצוע מחקר גנאלוגי מקצועי כתנאי להוצאת צו ירושה. המחקר נועד לאתר יורשים בלתי ידועים, או לחילופין לקבוע כי לא נותרו יורשים לא ידועים, או שלא ניתן לאתר יורשים לא ידועים. לעתים, המחקר נדרש לשם ביסוס זכאות לירושה.

אורית לביא היא גנאלוגית מקצועית בעלת ניסיון רב במחקרים גנאלוגיים למטרות אלה. היא התמודדה בהצלחה עם תיקי עיזבונות מורכבים ומאתגרים, וחוות הדעת שהיא הגישה איפשרו הוצאת צווי ירושה לטובת היורשים לפי דין.

השירותים המוצעים כוללים איתור יורשים ברחבי העולם, הוכחת זכאות לירושה, והגשת חוות דעת מומחה לבתי משפט. המחקר הגנאלוגי מבוצע על-ידי אורית לביא, בשיתוף עם רשת חוקרים מקצועיים ואמינים ברחבי העולם, עמם היא עובדת לאורך שנים. בין היתר, לאורית נסיון רב בהגשת חוות דעת המאפשרות לבית המשפט לקבוע כי המבקשים עמדו במבחן השקידה הסבירה.

אורית לביא ממונה מעת לעת כגנאלוגית מומחית מטעם בתי המשפט בישראל, ובפרט בתיקי עיזבונות מורכבים במיוחד. היא חברה באירגון הגנאלוגים המקצועיים הבינלאומי, APGen.