כאשר אדם נפטר ואינו משאיר אחריו צוואה, וקרובי משפחתו אינם ידועים (או חלק מהם), מתחיל תהליך איתור יורשים אלה. במקרים רבים המערכת המשפטית יוזמת בעצמה מחקר לאיתור יורשים עבור עיזבונות שלא נדרשו.

אורית לביא, העומדת בראש צוות יוחסין, צברה מוניטין כגנאלוגית בעלת יכולת מקצועית גבוהה, ויושרה ללא רבב. לפיכך היא ממונה לעתים קרובות לאיתור יורשים לא ידועים.

בדרך כלל אנו פועלים מכוח צו מינוי שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, ייפוי כוח מטעם האפוטרופוס הכללי, או מטעם עורך דין המנהל את העיזבון.

אנו פונים לעתים קרובות לאנשים אשר על סמך מחקר שביצענו, עשויים להימנות עם היורשים של אדם שנפטר בלא שהותיר צוואה. לחילופין, יתכן שפנינו אליך כי אנו מאמינים שתוכל לסייע באיתור אדם הזכאי לקבל חלק מעיזבון כלשהו.

אנו אסירי תודה על שיתוף הפעולה מצד האנשים אליהם אנו פונים. שיתוף פעולה זה מאפשר ליורשים על פי דין לקבל חלק מעיזבון המגיע להם על פי החוק, מבלי לקפח איש מהם.