מיהי דודה הלן, היכן רוזי ומויש?

יורשים רבים מוכיחים את קרבתם המשפחתית למוריש, אך מתקשים להביא ראיות כי אין יורשים אחרים זולתם. המקרה השכיח ביותר הוא כאשר בני דודי המוריש מכירים היטב את הרכב משפחת המוריש מצד האם, אך אין בידיהם מידע על קרובי המוריש מצד האב (או להפך).

במקרים אחרים ידוע על קיום דודים אך הקשר עמם נותק, או שיורשיו על-פי דין של אדם שנפטר אינם ידועים כלל. לעתים היורשים הם אחייני אישה שנפטרה אחרי בן זוגה (או להפך), והשלמת ההליכים מחייבת בחינת קיום אחים לבן הזוג שנפטר ראשון.

השירותים המוצעים על ידינו נועדו לענות על קשיים אלה. אורית לביא היא גנאלוגית מקצועית בעלת ניסיון רב באיתור יורשים ברחבי העולם, או בבירור גורלם. אנו מתמודדים בהצלחה עם משפחות מסועפות, אשר המחקר על אודותיהן נפרס על פני ארצות רבות, ולעתים גם דורות רבים לאחור. איתור היורשים בכוח וגורלם מצריך מיומנויות מגוונות בשיטות מחקר, ובהתמודדות עם מקורות מידע מארצות שונות, בשפות שונות. אנו מנוסים במחקרים מורכבים, המסתיימים בקביעה ברורה באשר לזכאים לירושה.

חוות הדעת שאני מגישה עונות על הצורך להוכיח כי מוצו האמצעים הסבירים לאיתור יורשים לא ידועים, והן מאפשרות לבית המשפט לקבוע בהמשך כי בוצעה שקידה סבירה לאיתור יורשים, ולהוציא צו ירושה לטובת המבקשים הידועים.